MARTIN STARÝ

Idea Maker, Publicis Groupe – Newcast

    Case Study: #vesvekuzi
    Kampaň, která změnila zákon a zachraňovala životy