Lucie Mádlová

zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti

Za zásluhy v šíření SDGs nejen v Česku jmenoval v září 2019 ministr zahraničních věcí Lucii Mádlovou historicky první vyslankyní dobré vůle ČR.