Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů, souhlas se zasíláním obchodních sdělení, informace o zpracování osobních údajů.

Společnost Forum Media, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté objednatelem, zejména tedy jméno, příjmení, společnost, IČO, DIČ, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Objednatel vědomě poskytne. Osobní údaje společnost Forum Media s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává na zabezpečeném multimediálním cloudovém prostředí. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost Forum Media, s.r.o. oprávněna dle  čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), a to bez výslovného souhlasu objednatele.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na webovém portálu uděluje Objednatel společnosti Forum Media, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocování konaných eventů, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

Objednatel uděluje společnosti Forum Media, s.r.o. souhlas k předání osobních údajů partnerům eventů, jak jsou prezentováni na webové stránce, a to za účelem marketingu a zasílání obchodních sdělení, ať již s cílenou nabídkou obchodu a služeb zakládající se na profilování, nebo s obecnou nabídkou, včetně generální nabídky všeho jeho zboží nebo služeb.

Objednatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Forum Media, s.r.o. nebo na emailovou adresu info@mam.cz.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 3 let. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Objednatel má právo požadovat od společnosti Forum Media, s.r.o. přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Svůj souhlas má Objednatel právo kdykoli odvolat, stejně jako má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Objednatel si je vědom, že souhlas se zpracováním, jak byl specifikován shora ve vztahu k účelům zpracování, je dobrovolný.
Objednatel prohlašuje, že poskytnuté údaje v souvislosti s účastí na akci jsou správné a z hlediska účelů specifikovaných shora i přesné.