O akci

Vzhledem stávajícím opatřením kvůli covid-19, je akce prozatím odložena. O novém termínu budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

Redakce Marketing & Media

Program

17:30 -18:00

Registrace hostů a welcome drink

18:00 -18:05

Zahájení akce

ANNA BERÁNKOVÁ
moderátorka akce a zakladatelka Dostiradosti, z.s.

18:05

Prezentace

PETR VÍTEK
spoluzakladatel
Impact Hub

Budoucnost podnikání: co víme a co víme, že nevíme

MAGDALENA RADOVÁ
impact & investment manažerka
Tilia Impact Ventures

Impaktové investování jako „nový“ koncept v rámci společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje, sledování společenského dopadu v mezinárodním kontextu

LUKÁŠ ZAPLETAL
ředitel pro veřejné záležitosti, firemní komunikaci a udržitelnost
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Voda, naše nejdůležitější surovina.

Inovace výrobního procesu a péče o vodu i její návrat do přírody v našich obou českých výrobních lokalitách.

LUBOŠ REZLER
senior client director
Kantar Millward Brown CZ

Hodnota značky a corporate responsibility.

LUCIE MÁDLOVÁ
zakladatelka a výkonná ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti

Nová dekáda udržitelného rozvoje

Jak využít SDGs (Sustainable Development Goals) jako rámec pro restart podnikání a ekonomiky a best practices z Cen SDGs 2020.

20:00-21:00

Závěr akce – občerstvení, networking

Řečníci

Anna Beránková

zakladatelka Dostiradosti, z.s.

Má zkušenosti jako redaktorka a reportérka z tištěných a online médií, ale i z rozhlasu a televize. Pracovala například pro TV Prima, TV Praha a později pro časopis Forbes.

Petr Vítek

spoluzakladatel Impact Hub a Tilia Impact Ventures, člen Správní rady Nadace České spořitelny

Rozvoj společensky prospěšného podnikání a podnikavosti obecně Petr podporuje nejen skrze Impact Hub, který založil spolu s dalšími 3 kamarády v roce 2010, ale také skrze své aktivity ve správní radě Nadace České spořitelny a jako spoluzakladatel prvního českého dopadového investičního fondu Tilia Impact Ventures.

Magdalena Radová

impact & investment manažerka, Tilia Impact Ventures

Magdaléna Radová je impaktová a investiční manažerka v Tilia Impact Ventures, prvním českém investičním fondu zaměřeném na udržitelné projekty s pozitivním společenským dopadem.

Lukáš Zapletal

ředitel pro veřejné záležitosti, firemní komunikaci a udržitelnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

V roce 2011 založil ve společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko právní oddělení, které díky jeho proaktivnímu, inovativnímu a obchodně orientovanému přístupu významně přispělo k růstu české i slovenské obchodní jednotky prostřednictvím mnoha iniciativ, např. akvizicí závodu Natura, zavedením efektivních compliance programů či řízením mezinárodních projektů vedoucích ke zjednodušení a zrychlení procesů.

Luboš Rezler

senior client diretor, Kantar Millward Brown CZ

Zabývá se výzkumem trhu vice jak 25 let. Oblastí strategie značky a analýzou faktorů růstu hodnoty značek sytematicky v poslednich 15ti letech ve společnostech MillwardBrown a posléze KANTAR ČR.

Lucie Mádlová

zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti

Je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Asociace společenské odpovědnosti, která je s 360 členy největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku.

Pořadatel

Partner

Vstupte do elitního klubu

Přihlašte se k odběru newsletteru Marketing & Media